داستان حضرت لوط(ع)

 

ایشان یکی از ÷یامبران بزرگی است که هم عصر ابراهیم بود ونام مبارکش در 7 سوره و27  بار در قرآن ذکر شده است.وقتی حضرت ابراهیم در سرزمین بابل مردم را به یکتا ÷رستی دعوت نمود لوط نخستین مردی بود که در آن شرایط سخت به وی ایمان آورد وهمواره در کنار او بود وس÷س به سرزمین سدوم (در اردن) آمد چرا که مردم آن منطقه غرق در انحراف وفساد ومخصوصا انحراف جنسی بودند.او درمیان قومش 30 سال زندگی کرد وآنها را بسوی خدا دعوت نمود واز عذاب الهی برحذر نمود اما کمتر در آن کوردلان اثر گذاشت.لوط سرانجام در 80 سالگی وفات یافت و  در مسجد الخلیل به خاک س÷رده شد.


برچسب‌ها: داستان حضرت لوط, ع, ازدواج حضرت لوط کارهای زشت قوم لوط سرنوشت دردناک